Dùng thử miễn phí trong 30 ngày!

Dùng thử miễn phí trong 30 ngày!

  • Tận hưởng 1 TB của Acronis Cloud
  • Tạo một hình ảnh phản chiếu của hệ thống của bạn
  • Sao lưu các tệp và thư mục riêng lẻ
  • Tái tạo các bản sao lưu cục bộ trên đám mây
  • Xây dựng phương tiện khởi động và ổ đĩa khôi phục
  • Sử dụng blockchain để xác thực dữ liệu
Thanks for trying Mac version! Didn’t get the file? Try again.

Looking for PC version?

Thanks for trying PC version! Didn’t get the file? Try again.

Tìm kiếm phiên bản Mac?

Have a download link for PC or Mac sent directly to your email address

 

Email has been sent! Check inbox on your PC or Mac and continue installation from there

Send to another email address

Or try Acronis True Image: Mobile to protect your smartphones and tablets

Download installer for Windows

Installer is available for PCs and Macs

Released on April 07, 2020

Build 25700

See release notes

Thanks for trying Mac version! Didn’t get the file? Try again.

Looking for PC version?

Thanks for trying PC version! Didn’t get the file? Try again.

Tìm kiếm phiên bản Mac?

Have a download link for PC or Mac sent directly to your email address

 

Email has been sent! Check inbox on your PC or Mac and continue installation from there

Send to another email address

Or try Acronis True Image: Mobile to protect your smartphones and tablets