Dịch vụ Acronis Disaster Recovery

(formerly nScaled)

Giải pháp Hybrid Cloud, dịch vụ kinh doanh liên tục đầy đủ đã được chứng minh

Tổng quan

Dịch vụ Acronis Disaster Recovery (trước đây là nScaled DRaaS) hỗ trợ các tổ chức có khả năng chịu đựng rất thấp đối với sự không có sẵn của dữ liệu và các hệ thống quan trọng trong kinh doanh.

Chúng tôi sẽ sao chép hệ thống, bộ lưu trữ và phần mềm đã cài đặt trên thiết bị của bạn vào một trong những trung tâm dữ liệu đám mây của chúng tôi.Trong trường hợp ngừng hoạt động, chúng tôi có thể khởi động lại máy chủ của bạn cục bộ hoặc trên đám mây của chúng tôi để bạn có thể tiếp tục cung cấp dịch vụ CNTT cho các thành phần bên trong và bên ngoài cho đến khi bạn có thể quay lại hoạt động một cách an toàn.. Cho dù bạn cần khôi phục một tập tin, cơ sở dữ liệu hoặc toàn bộ máy chủ - nó cũng dễ dàng như nhấn một nút nhấn. Dịch vụ Acronis Disaster Recovery đảm bảo rằng doanh nghiệp của bạn vẫn hoạt động bằng cách cung cấp linh hoạt