Acronis Files Connect 10.6

trước đây là ExtremeZ-IP

Giúp dễ dàng kết nối máy Mac với máy chủ tệp Windows và NAS

  • Giải pháp AFP cho các vấn đề SMB
  • Tìm kiếm nhanh Spotlight
  • Ứng dụng mới cho máy Mac
enterprise strategy group

“Acronis Files Connect: Giúp dễ dàng kết nối máy Mac và thiết bị di động với máy chủ tệp Windows”

 Tải xuống giới thiệu giải pháp ESG