Sản phẩm Acronis cho các tổ chức giáo dục và nghiên cứu

Hơn 1.700 tổ chức giáo dục và nghiên cứu trên toàn thế giới sử dụng các sản phẩm Acronis để bảo vệ các tệp và nghiên cứu quan trọng khỏi tất cả các sự cố mất dữ liệu, bao gồm các cuộc tấn công ransomware, lỗi phần cứng và xóa do vô tình.

Tổng quan

Các tổ chức giáo dục và nghiên cứu cần lưu giữ dữ liệu của họ và cho phép sinh viên và giảng viên dễ dàng truy cập và chia sẻ dữ liệu với các đồng nghiệp bên trong và bên ngoài. Nếu bất kỳ dữ liệu nào bị mất hoặc bị xâm phạm, nó có thể làm gián đoạn hoạt động kinh doanh của tổ chức bạn, làm hỏng thương hiệu và khiến tổ chức không tuân thủ nhiều quy định và nhiệm vụ tài trợ - tất cả đều có thể dẫn đến tổn thất tài chính.

Acronis cung cấp các giải pháp dễ dàng, đầy đủ và an toàn để bảo vệ dữ liệu của bạn và quản lý truy cập an toàn và bảo mật. Với Acronis, sinh viên, giảng viên và nhân viên hành chính của bạn luôn có thể tìm thấy dữ liệu họ cần, khi họ cần, từ bất kỳ vị trí nào, sử dụng bất kỳ thiết bị nào họ chọn.

  • Dễ dàng Các sản phẩm của Acronis rất dễ cài đặt, cấu hình và quản lý, yêu cầu đào tạo gần như bằng không.
  • Hoàn toàn Được cung cấp bởi Acronis AnyData Engine, bạn có thể triển khai các giải pháp riêng lẻ để hỗ trợ sao lưu và truy cập an toàn cho một bộ phận hoặc đơn vị học thuật cụ thể hoặc kết hợp chúng với nhau thành một giải pháp sao lưu hiệu quả để hỗ trợ nhiều bộ phận, đơn vị học thuật hoặc tất cả dữ liệu của tổ chức.
  • An toàn Các sản phẩm của Acronis đảm bảo dữ liệu của bạn được bảo mật và bảo vệ khỏi lỗi người dùng, lỗi phần cứng, tấn công ransomware, vi phạm bảo mật, vi rút, mất thiết bị hoặc mất cắp, thiên tai và bất kỳ vấn đề nào liên quan đến cập nhật phần mềm hoặc phần cứng. Các sản phẩm của Acronis cũng mã hóa dữ liệu cả khi vận chuyển và nghỉ ngơi, đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật.