Acronis MassTransit

Cấp độ doanh nghiệp, hiệu suất cao, giải pháp chuyển tập tin được quản lý cho các ngành công nghiệp quảng cáo, sản xuất phim, in ấn và xuất bản.

Tổng quan

Cho dù bạn làm việc trong quảng cáo, chăm sóc sức khỏe, giáo dục hoặc công nghệ phần mềm, nhu cầu truy cập và chia sẻ tất cả các dạng nội dung số chưa bao giờ lớn hơn.

Đội ngũ y tế sử dụng tia X hoặc MRI để chẩn đoán bệnh nhân. Các kỹ sư chia sẻ các tập tin thiết kế khi họ phát triển các sản phẩm mới. Các nhóm thiết kế đại lý quảng cáo hợp tác trên các bố cục sáng tạo cho các chiến dịch tiếp thị. Các ngân hàng chia sẻ thông tin nhạy cảm giữa các đơn vị kinh doanh hoặc với các tổ chức tài chính khác.

Nội dung số và các ổ đĩa cộng tác cùng nhau thúc đẩy nhu cầu về một giải pháp nhanh chóng, an toàn và đáng tin cậy để chia sẻ thông tin giữa người dùng hoặc hệ thống.

MassTransit là giải pháp hoàn hảo để giải quyết các yêu cầu cộng tác nội dung số đầy thách thức nhất của bạn - cho dù bạn đang tìm kiếm một giải pháp để chia sẻ an toàn nội dung kỹ thuật số hay bạn cần một giải pháp chuyển tệp được quản lý ở cấp doanh nghiệp (MFT) dẫn đầu ngành về hiệu suất, độ tin cậy , bảo mật và dễ sử dụng.